Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva velitele

13. 12. 2019

Zpráva o činnosti JSDH Ostřetín v roce 2019

 

Výjezdová jednotka plnila v uplynulém roce úkoly, které vyplývají z jejího zařazení JPOIII. Členové absolvují pravidelné lékařské prohlídky, odbornou přípravu a nositelé dýchací techniky pravidelné výcviky s dýchacími přístroji.

Výjezdovou jednotku tvoří 16 členů, v personálním obsazení nedošlo od loňského roku k žádné změně.

Výbava jednotky se v uplynulém roce rozšířila o zásahový tablet, na který se podařila získat dotace. Tablet je umístěn v CAS 16 MAN, v případě že by byl na výjezd povolán DA (např. při povolání ZZS na kardiopulmonální resuscitaci jako first responder) lze ho jednoduchým způsobem přemístit. Při vyhlášení poplachu přijdou důležité informace o zásahu včetně místa do tabletu. Další ohromná výhoda je navigace, která jednotku dovede přímo k danému číslu popisnému.

V uplynulém roce byl proveden pravidelný servis na CAS 16 MAN, na všech agregátech je pravidelně prováděna údržba. Jediná závada byla na DA Ford Tranzit (problémy se startováním), závada byla odstraněna v rámci reklamace. Zde patří ohromný dík garážmistrovi Jiřímu Ročkovi, který pečuje o svěřenou techniku s ohromným nasazením.

Další velký dík patří technikům chemicko-technické služby Lukáši Voříškovi a Lubomíru Jehličkovi, kteří se starají o dýchací přístroje, zajišťují jejich revize, po použití zajišťují jejich očistu, dezinfekci a doplnění stlačeného vzduchu. Dále zajišťují pravidelné výcviky s dýchacími přístroji.

Školení řidičů zajistil již tradičně pan Klouček starší a my mu touto cestou ještě jednou děkujeme za velice zajímavé a poučné školení a těšíme se na další.

Dne 12.4.2019 jednotka připravila odbornou přípravu pro celý okrsek. Odborná příprava proběhla formou praktického výcviku a byla rozdělena do dvou částí. První část byla praktická ukázka poskytování první pomoci (resuscitace dospělých a dětí s použitím AED, vypuzovací manévry). V druhé části byl prakticky proveden požární útok do budovy, vyhledávání osob v zakouřeném prostředí a jejich vyvádění, vynášení a poskytování první pomoci. Celý výcvik probíhal se zavodněnými proudy a v maximální možné míře byly simulovány reálné podmínky zásahu.

Výjezdová jednotka v uplynulém roce zasahovala u 40 událostí. Události to byly různorodé od odstraňování spadlých stromů, čerpání vody ze sklepů přes zásahy u požárů až po poskytování předlékařské první pomoci. Nejnáročnější den byl 27.7. kdy v dopoledních hodinách jednotka zasahovala u požáru a v odpoledních a večerních hodinách zasahovala u velkého množství vytopených sklepů. Asi nejzajímavější zásah v uplynulém roce jednotka měla u požáru rodinného domu, kde jednotka zajišťovala vyhledávání osob v zakouřeném domě, poskytnutí předlékařské první pomoci osobě, která se nadýchala kouře, odpojení domu od elektrické energie, poskytnutí zázemí v DA Ford Tranzit nezraněným obyvatelům domu.

Dne 12.11. proběhlo v Ostřetíně taktické cvičení na téma únik nebezpečné látky, které pořádal HZS Pardubického kraje. Naše jednotka zde měla za úkol vytvořit jednoduché dekontaminační stanoviště, pomoci s odstrojením zasahující skupiny v nebezpečné zóně, měření pH ve vodním toku a doplňování vody.

Dne 30.11. členové jednotky absolvovali exkurzi u hasičů letiště Václava Havla. Zde patří obrovský dík Lukáši Voříškovi za organizaci této exkurze.

Mimo tento stručný výčet jednotka již tradičně zajišťuje zdravotní asistenci u Vysockého krosového půlmaratonu, dále je nápomocna obecnímu úřadu tím, že zajišťuje kácení vzrostlých dřevin, zajišťuje mytí komunikací, zalévání nově vysazených stromků atd.

Na závěr chci poděkovat všem členům výjezdové jednotky za to jaký odvedli obrovský kus práce, opravdu si velice vážím vysokého nasazení všech členů výjezdové jednotky.

Dále bych rád poděkoval starostovi naší obce za jeho podporu výjezdové jednotky.

Přeji všem jménem svým a celé výjezdové jednotky mnoho zdraví v novém roce.

 

                                                                                      František Markl