Jdi na obsah Jdi na menu
 


2014

Dne 19.12.2014 se od 19.00 konala Výroční valná hromada SDH Ostřetín v sále Obecního úřadu v Ostřetíně
 

V úterý 2.12.2014 proběhla schůzka mladých hasičů s Mikulášskou nadílkou a ve čtvrtek 4.12.2014 i pro přípravku a jejich doprovod.viz.fotogalerie.Martin Pištora

 

Dne  2.12.2014 se od 19.00 koná členská schůze SDH Ostřetín ve stoleté hospodě. Příprava valné hromady.Martin Pištora
 

Dne 14.11.2014 se konal praktický výcvik výjezdové jednotky ve vyhledávání osob v zakouřeném prostředí a provádění hasebních prací. Cvičení se konalo v rozestavěném objektu, bylo připraveno několik scénářů. Vlastní cvičení probíhalo prakticky jako při skutečném zásahu a cílem bylo aby si hasiči osvojili zásady vytvoření dopravního vedení, útočných proudů, vstupu do uzavřených prostor, vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, vyvádění a vynášení ohrožených osob do bezpečí. Během tohoto cvičení se také prostřídali všichni velitelé ve velení. Po každém scénáři bylo vyhodnocení průběhu zásahu. Všem zúčastněným děkuji za účast a aktivního přístupu při tomto výcviku. František Markl

 

V týdnu od 20 do 24.10.2014 Jiří Roček a Lukáš Voříšek úspěšně absolvovali velitelský kurz v Brně na učilišti požární ochrany Ministerstva vnitra, zakončený teoretickou i praktickou zkouškou. František Markl

 

 V sobotu 18.10.2014 se v areálu koupaliště v Litětinách konal závod požární všestrannosti,který zahájil novou sezonu hry PLAMEN ročníku 2014-2015.Soutěže se zúčastnilo 20 hlídek mladších žáků,22 hlídek starších žáků a 53 dětí v kategorii přípravek.Mladší žáci obsadili krásné druhé místo a následně páté a osmé. Ve starších jsme obsadili jedenácté a čtrnácté místo.V kategorii přípravek byly hlídky vyhodnoceny na prvních místech.Děkuji za předvedené výkony, rodičům a příznivcům za pomoc při zajištění závodu.Tyto závody mladí hasiči poprvé absolvovali v nových dresech,které nám pomohli zajistit:Zemědělská společnost Ostřetín a.s.,Autoservis Ostřetín,NARKY-David Kysela,Rekreační zařízení Radost Horní Jelení a Obec Ostřetín.viz foto.Martin Pištora

 

 Dne 11.10.2014 se konala tradiční posvícenská zábava,kterou jsme pojali v retro stylu šedesátých až osmdesátých let.Na návštěvníky zábavy během večera čekala soutěž o sud piva a půlnoční hra o ceny.K tanci a poslechu hrála skupina Rytmus.Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a věříme,že se dobře bavili.Martin Pištora

 

Dne 30.9.2014 se od 19.30 koná členská schůze SDH Ostřetín ve stoleté hospodě. Domluva na přípravě posvícenské zábavy.Účast nutná. Děkuji Martin Pištora

 

V sobotu 27.9.2014 jsme se zúčastnili oslav založení SDH Turov. Slavili 90.let od vzniku sboru a naše přípravka zde předvedla svoji ukázku záchrany osoby z hořícího domu a spolu s dalšími sbory jsme strávili příjemné odpoledne.Martin Pištora

 

V sobotu 6.9.2014 jsme se zúčastnili tradičních posvícenských závodů v požárním útoku v kategorii mužů ve Vysoké u Holic.V krásném areálu a za slunečného počasí jsme  vybojovali 3.místo.Martin Pištora

 

Dne 1.9.2014 přivítání prvňáčků do školy a předání drobných dárečků za SDH 

 

 V sobotu 16.8.2014 se u hasičárny v Ostřetíně konalo prázdninové setkání mladých hasičů. Byla pro ně připravena soutěž, kde na stanovištích plnili jednotlivé úkoly. Po splnění šesti disciplín získali zaslouženou odměnu. Soutěží se zúčastnilo 38 dětí. Pro děti, rodiče a doprovod bylo připraveno občerstvení. Večer pak proběhlo posezení členů SDH spojené s opékáním masa. Martin Pištora

 

Dne 6. 8.2014 náš člen pan Lubomír Groulík slaví 60 narozeniny a šli jsme mu přát za SDH Ostřetín 

 

 Dne 26.7.2014 se konal na Dolním Jelení Memoriál Marie Mládkové v Požárním útoku.Jiří Roček

 

 Dne  5.7.2014 jsme na žádost starosty obce na místním hřišti kde probíhal dětský den předvedli ukázku zásahu na dopravní nehodu a dále jsme po celé odpoledne dělali statickou ukázku zásahového automobilu a veškerého vybavení. Všem zúčastněným členům děkuji za výbornou prezentaci JSDH Ostřetín. František Markl

 

Dne 24.6.2014 se od 19.30 koná členská schůze SDH Ostřetín ve stoleté hospodě. Domluva na další činnosti v roce 2014. Martin Pištora

 

V sobotu 14.6.2014 se v Břehách u Přelouče konalo celostátní setkání přípravek.Svoji činnost zde předvedlo 17 týmů mladých hasičů.Naše přípravka předvedla svoje vystoupení o poskytnutí pomoci při autonehodě.Za svoji ukázku sklidili zasloužený potlesk a odvezli si i pěknou odměnu.Děkuji mladým hasičům a vedoucím za přípravu,rodičům a příznivcům za podporu při zajištění akce.Martin Pištora

 

V neděli  1.6.2014  na Pardubickém letišti probíhala Aviatická pouť,kde jsme předváděli naše zásahové vozidlo při statické ukázce ,a bylo možné si ho prohlédnout po celé odpoledne.Zároveň jsme zhlédli celý program Aviatické pouti.Martin Pištora

 

V sobotu 31.5.2014 se konala okrsková soutěž ve Velinách spojená se soutěží mladých hasičů z Velin a Ostřetína.V kategorii mužů jsme obsadili 4.místo v požárním útoku a 2.místo ve štafetě.Mladí hasiči obsadili v obou kategoriích 1.místa.Děkuji všem za předvedené výkony.Martin Pištora

 

V sobotu 17.5.2014 se konala druhá část okresního kola hry Plamen v Sezemicích.Soutěžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic,štafeta 4x60m a v požárním útoku.Mladší žáci obsadili celkově z 17 družstev 4.místo a starší žáci z 16 družstev 7.místo.Děkuji všem soutěžícím za předvedené výkony,vedoucím za přípravu mladých hasičů, rodičům a fanouškům za podporu při závodech.Martin Pištora  

  

 Ve středu 14.5.2014 proběhlo poslední rozloučení s panem Jiřím Březinou,který byl dlouholetým členem a velitelem SDH Ostřetín.Rozloučení se konalo v místním kostele a po církevním obřadu byl uložen do rodinné hrobky.Čest jeho památce.Martin Pištora

 

 V sobotu 10.5.2014 se konala první část okresního kola hry Plamen ve Dřítči.Závodilo se v disciplínách CTIF a za krásného počasí mladší žáci obsadili 3.místo a starší obsadili 6.místo.Příští sobotu nás čeká druhé kolo,které proběhne v Sezemicích od 8.30 hod. na hřišti u místní školy.Martin Pištora

 

 Ve středu 7.5.2014 se zástupci SDH Ostřetín zúčastnili kladení věnců u pomníku obětí první světové války a společně s oddílem Junáka a spoluobčany z Ostřetína uctili památku padlých u pamětní desky na Obecním úřadu,místním hřbitově a kytici květin jsme také položili u pamětní desky na bývalé hasičárně.Martin Pištora

   

Dne 26.4.2014 se náš člen Jakub Šubrt zúčastnil závodu TFA na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí. Při své čtvrté účasti na této soutěži obsadil ve své kategorii 6. místo. Soutěž je rok od roku složitější a pořadatelé nevynechají žádnou možnost závodníkům trať ztížit. Letos, přibyla disciplína transport barelu skrze tunel a 80kg figurína se přesouvala na dlouhou vzdálenost 60m. Martin Pištora

 

V sobotu 26.4.2014 se konala Pohárová soutěž mladých hasičů v Lipolticích. Soutěžilo se v disciplínách :štafeta 4x60m,štafeta požárních dvojic a v požárním útoku. Naši mladí hasiči se v kategorii mladších žáků umístili na 9.místě a starší žáci skončili na 8.místě. Tento závod byl přípravou na okresní kolo hry Plamen, která proběhne ve dnech 10.5. a 17.5 ve Dřítči a Sezemicích.Martin Pištora

 

V sobotu 19.4.2014 se konalo velikonoční odpoledne u hasičárny v Ostřetíně, které pořádal obecní úřad Ostřetín. Členové SDH Ostřetín zajištovali pro účastníky občerstvení. Děkuji členům SDH za zajištění celé akce. Martin Pištora 

 

Dne 19.4.2014 se část výjezdové jednotky zúčastnila školení v Moravanech. Školení probíhalo formou praktického výcviku a téma školení bylo: poskytování první pomoci, stavění hrází z pytlů s pískem, výcvik s požárními čerpadly, ukázka spojového vozu a asi nejzajmavější část bylo plnění závěsného vaku pod vrtulníkem a ukázka leteckého hašení. František Markl

 

Dne 15.4.2014 od 19.30 se koná členská schůze SDH Ostřetín ve stoleté hospodě. Hodnocení plesu,sběru a domluva na další činnosti.Martin Pištora

 

 V sobotu 12.4.2014 od 8.00 pořádá SDH Ostřetín sběr starého železa.V minulosti docházelo v nočních hodinách k rozebírání šrotu,a proto prosíme nechte železo za oplocení pozemku.Martin Pištora

 

 Dne 26.3.2014 proběhl praktický výcvik s motorovou pilou. František Markl

 

 V sobotu 22.3.2014 se konal v Obecním sále v Ostřetíně tradiční hasičský ples, na kterém hrála skupina IRIS BAND. Děkujeme všem účastníkům plesu a věříme, že se dobře bavili. Děkuji členům SDH za přípravu a zajištění celé akce .Martin  Pištora

 

 ples2014.jpg

sál je otevřen již od 18 hodin

 

 Dne 20-21.3.2014 úspěšně absolvovali cyklické školení a přezkoušení strojníků na HZS: Jirka Roček, Jakub Vosáhlo, František Vosáhlo. František Markl

 

 Dne 17.3.2014 absolvoval cyklické školení velitelů na HZS v Pardubicích Martin Pištora. František Markl

 

   V noci z 15. na 16.3.2014 se jedno družstvo 1+5 z naší JSDH ve složení: František Markl, Jirka Roček, Lukáš Voříšek, František Vosáhlo, Kuba Hubáček, Kuba Vosáhlo zúčastnilo náročné noční soutěže nazvané JEŽKOVO PEKLO. Při této soutěži bylo vytvořeno 15 stanovišť v okolí Jihlavy. Na každém stanovišti byl připraven nějaký úkol, který se podobal reálnému zásahu(např. útok do poschodí, dálková doprava vody, vázaní uzlů, poskytování první pomoci...), Dále byly připraveny úkoly které prověřily fyzickou kondici všech soutěžících(např. běh s hadicí B, běh s hadicí B do kopce a do schodů, lezení po provazovém žebříku...). Při úkolech které se podobaly reálným zásahům byl hodnocen čas, správnost provedení dle cvičebního a bojového řádu. S daným úkolem jsme byli seznámeni až po příjezdu na každé stanoviště a po zapnutí časomíry. Děkuji všem zúčastněným závodníkům za jejich svědomitou přípravu na tyto závody a za výborné a vyrovnané výkony při samotné soutěži. Po svém výkonu se naše družstvo umístilo ve velice silné a početné konkurenci na výborném 4 místě. Dále děkuji Martinovi Kloučkovi, který nás po celou dobu soutěže fotografoval a mezi stanovišti nám zajišťoval zázemí. František Markl

 

Dne 11.3.2014 se od 19.30 koná členská schůze SDH Ostřetín ve stoleté hospodě. Domluva na zvaní a ples. Martin Pištora

  

Dne  9.3.2014 cvičení JSDH, praktický výcvik s vodou a příprava na soutěž Ježkovo Peklo u požární nádrže v Ostřetíně u Lohniských. František Markl

 

Ve dnech 7.-8.3.2014 se konalo školení vedoucích mladých hasičů v RZ Radost na Horním Jelení. V pátek proběhla část teoretická a v sobotu byla proškolena hra Plamen. Odpoledne složili za SDH Ostřetín zkoušky vedoucích:Martin Pištora,Martina Pištorová,Vladislava Mašková,František Markl,Pavlína Horáčková,Líba Hejzlarová,Klára Svatoňová,Jakub Vosáhlo a Jiří Janda.Děkuji všem za přípravu a zvládnutí zkoušek potřebných k vedení kolektivu Mladých hasičů.Martin Pištora

 

Dne 25.2.2014 jedno družstvo výjezdové jednotky 1+5 se intenzivně připravuje na závody zvané Ježkovo peklo, které se konají 15.3.2014 v Jihlavě. Jednotlivé disciplíny jsou tajné, ale mají se co nejvíce podobat reálným zásahům. Hodnocena zde bude nejen rychlost, ale i správnost provedení dle cvičebního a bojového řádu. František Markl

 

Dne 22.2.2014 se konaly zkoušky odborností mladých hasičů. Proběhly v prostorách hasičárny a obecního úřadu v Ostřetíně. Zkoušek se zúčastnilo 112 mladých hasičů z Pardubického okresu. Děti plnili odbornosti: Preventista junior , Strojník junior , Preventista , Strojník , Cvičitel , Velitel a Instruktor. Za SDH Ostřetín a Vysokou u Holic splnilo zkoušku 22 dětí. Děkuji mladým hasičům za pečlivou přípravu a členům SDH Ostřetín za organizaci zkoušek. Martin Pištora 

 

Dne 14.1.2014 se od 19.00 koná členská schůze SDH Ostřetín ve stoleté hospodě.Domluva na další činnosti. Martin Pištora