Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva starosty SDH

 

Program Výroční valné hromady 20.12.2013 

1.Zahájení

2.Zpráva o činnosti SDH Ostřetín

3.Zpráva o činnosti jednotky SDH Ostřetín

4.Zpráva revizní komise

5.Předání ocenění

6.Schválení plánu práce na rok 2014

7.Diskuze

8.Závěr

 

Před zprávou o činnosti SDH Ostřetín Vás prosím o minutu ticha k uctění památky za našeho bratra hasiče Josefa Kušičky………………………………Děkuji

 

                                                           SDH Ostřetín 2013

 

Rok 2013 jsme zahájili účastí na Výročních valných hromadách na Horním Jelení a ve Velinách.

První velkou akcí letošního roku byla příprava a průběh zkoušek odbornosti mladých hasičů, které proběhly 16.2. v prostorách hasičárny a obecního úřadu.Mladí hasiči zde získávali odbornosti: preventista junior,strojník junior,preventista,strojník,kronikář,cvičitel,velitel a instruktor. Zkoušek se zúčastnilo 69 dětí z okresu Pardubice. Ve dnech 22.2. – 23.2. se konalo školení vedoucích mládeže v RZ RADOST v Horním  Jelení. Pro práci s dětmi má SDH Ostřetín vyškoleno 8 vedoucích s platnými zkouškami instruktor nebo vedoucí.

V sobotu 16.3. se konal tradiční hasičský ples, kde hrála skupina IRIS BAND.Těší nás zájem návštěvníků plesu a budeme se snažit ,abychom stále mohli nabídnout nové zážitky z plesu.V příštím roce bude opět hrát skupina IRIS BAND a ples se bude konat 22.3.2014

Sběr  starého železa proběhl 30.3. v celé obci a při sběru byly svezeny staré elektrospotřebiče.

První závod dorostu v roce 2013 se konal 6.4. v Rokytně a soutěžilo se v závodu požárnické všestrannosti. Výsledky: Dorostenky: 1. místo – Veronika Albrechtová

Dorostenci: 1.místo – Jakub Kaplan

       2.místo – Martin Roček

Ve středu 24.4. se členové jednotky zúčastnili ukázky zásahového automobilu MAN CAS 16 – S – 2 – R ve firmě CEMOD – CZ s.r.o Pardubice,která je jednou z firem,která sponzoruje naší tombolu na plese.

27.4. se konal půlmaraton ve Vysoké u Holic a naši členové zajišťovali zdravotní dozor. Ve stejný den se konal závod TFA Andrlův Vrch v Ústí nad Orlicí. Jakub Šubrt obsadil  3. místo a Jakub Vosáhlo 13.místo.Jakub Šubrt v letošním roce absolvoval už jen jeden závod v disciplínách TFA a to bylo 29.9.Akademické mistrovství republiky v Ostravě,kde obsadil 9.místo.(ostatní závody letos vypustil kvůli dokončení studia) Dále jsme se tento den zúčastnili oslav založení SDH Pardubice u ČEZ arény. Sbor reprezentovala přípravka ,která zde předvedla svoji hranou pohádku a sklidila zasloužený potlesk.

Další velkou akcí mladých hasičů bylo okresní kolo Hry Plamen, které proběhlo ve dvou víkendech. První část se konala v Dřítči 11.5. v disciplínách CTIF a druhé kolo v Cholticích 18.5. V kategorii mladších žáků jsme celkově obsadili 7. místo a starší žáci 9.místo.Děkuji všem dětem a vedoucím za přípravu a předvedené výkony.V neděli 19.5. se také v Cholticích konalo okresní kolo dorostu,kde nás v kategorii dorostenka jednotlivkyně reprezentovala Veronika Albtechtová a obsadila celkově 2.místo.Verča se dále účastnila v září na Choltických stovkách kde v silné konkurenci skončila ve třetí desítce.Děkuji Verče za reprezentaci sboru.

V pátek 24.5. se sedm členů vydalo na hasičský veletrh a výstavu do Brna,konaná na brněnském výstavišti.Tam jsme shlédli vystavenou techniku a pak se vydali do obce Čechy pod Kosířem ,kde máme vystavenou naši koňskou stříkačku.Expozice muzea se bude rozšiřovat a v příštím roce se pojedeme podívat na otevření.Bohužel jsme opět nedorazili vlastími silami až domů a dorazili jsme po poruše motoru na tyči z Moravské Třebové.

1.6.2013 jsme se spolu se sbory pardubického kraje zúčastnili Aviatické pouti v Pardubicích. Letošní pouť provázelo deštivé počasí, ale přesto jsme vydrželi a shlédli nejen letecké ukázky.

V sobotu 8.6.2013 proběhla okrsková soutěž a memoriál Marie Mládkové na Dolním Jelení. SDH Ostřetín závodil ve složení: Lukáš Voříšek, Martin Pištora, Martin Klouček, Jan Pírko, Jiří Roček, František Vosáhlo, Jakub Vosáhlo a v obou závodech obsadili 2. místo.

Největší akcí pro přípravku v letošním roce  bylo tradiční setkání přípravek 15.6.2013 v obci Břehy u Přelouče. Spolu s dalšími 16 družstvy přípravek z celé republiky zde předvedli svoji činnost a odvezli si i zajímavé ceny.Na tomto setkání mladí hasiči z Ostřetína  představili svůj nový prapor,který bude jejich zástavou na závodech a jiných akcích.

Dne 16.6.2013 jsme se zůčastnili svěcení zásahového automobilu ve Velinách.

Ve čtvrtek 20.6.2013 se konalo okresní a krajské kolo vyhodnocení soutěže “Požární ochrana očima dětí ”, která je součástí celoroční Hry Plamen. Za SDH Ostřetín postoupila do této soutěže se svým obrázkem Sára Klasovitá a vyhrála okresní i krajské  kolo a postoupila do celostátního finále, které bylo vyhodnoceno 20.9.2013 na zámku v Přibyslavi. Zde v kategorii ZŠ 1 (žáci prvních a druhých tříd) Sára obsadila 1. místo. Její obrázek teď bude vystaven celý rok v hasičském muzeu v Přibyslavi. Děkuji Sáře za trpělivost a pečlivost při vytváření obrázku.

22.6. 2013 na místním hřišti a kopci Chmelnice proběhla rekonstrukce bitvy z roku 1758. Naši členové  zajišťovali občerstvení v podobě opékaného masa a prodeje nápojů a dohlíželi na přesun návštěvníků na bojiště.

23.6.2013 se konalo krajské kolo dorostu ve Svitavách.Za náš sbor se ho zůčastila Veronika Albrechtová,která závodila za SDH Břehy a v kategorii dorostenek obsadila 2.místo a tím se stala nejúspěšnější zástupkyní SDH Ostřetín v Požárním sportu od roku 2005.

 

Ve středu 7.8.2013 proběhlo poslední rozloučení s dlouholetým členem SDH Ostřetín panem Josefem Kušičkou .Členové sboru drželi čestnou stráž a rozloučení se konalo v kostele na Horním Jelení.  Čest jeho památce.

Letní odpoledne spojené s opékáním masa, které připravili vedoucí přípravky pro děti, rodiče, prarodiče a naše příznivce proběhlo v sobotu 17.8.2013 u hasičárny. Na děti čekala pohádková cesta od hasičárny kolem školky, kde je po cestě provázely pohádkové postavy ,kterých se zhostili členové sboru a fantazií opravdu nešetřili.Děti po cestě plnili na šesti stanovištích úkoly ,které vycházejí z branného závodu .Navečer posezení pokračovalo pro ostatní členy  a jejich partnery.

Další soutěží družstva mužů byly posvícenské závody ve Vysoké u Holic 31.8.2013.Družstvo můžů zavodilo ve složení:Jiří Roček,Martin Pištora,Martin Klouček,Jan Pírko,František Markl,Lukáš Voříšek a Kuba Maštěra. Zde jsme po dobrých výkonech v obou kolech obsadili v silné konkurenci 1. místo.

2.9.2013 naši členové přivítali nové prvňáčky ve škole v Ostřetíně a předali jim drobné dárky.

 

Největší akcí roku 2013 byla organizace průběhu závodu požární všestrannosti 19.10.2013 v RZ Radost. Jednalo se o první část Hry Plamen ročníku 2013/2014. Závodu se zúčastnilo 53 dětí přípravky (3-6 let), 18 pětičlenných hlídek mladších žáků (7-10 let), 21 pětičlenných hlídek starších žáků (11-15 let) z pardubického okresu. Na zajištění se dále podíleli: OSH Pardubice, SDH Vysoká u Holic, SDH Horní Jelení, SDH Dolní Jelení, SDH Veliny, Autoservis Ostřetín, Obec Ostřetín, RZ Radost, Vladislava Mašková. Mladí hasiči se pečlivě připravovali od září a v kategorii mladších žáků jsme obsadili 4.,7. a 12.  místo a ve starších 2. místo .Mladým hasičům děkuji za přístup k závodům a předvedené výkony. Závod proběhl bez problémů a za jeho organizaci jsme byli pochváleni na zasedání představitelů sborů konaného 23.11.2013 v Černé za Bory.

V úterý 3.12. se konala v tělocvičně Mikulášská besídka s nadílkou pro všechny členy přípravky a mladé hasiče.

7.12 jsme se zúčastnili na Výroční valné hromadě v Dolním Jelení a 14.12.ve Vysoké u Holic.. Na konci roku 2013  má SDH Ostřetín 101 členů z toho 42 dětí a mládeže do 18 let .Od září 2013 s dětmi začali pracovat další vedoucí Líba Hejzlarová ,Klára Svatoňová a   Jan Pírko. Mladí hasiči mají svoje schůzky i nadále v úterý a už se připravují na odborné zkoušky ,které se budou konat 22.2.2014.

Na závěr děkuji všem členům SDH Ostřetín, kteří se aktivně zapojují do práce sboru a práce s dětmi, rodičům, prarodičům a známým, kteří nám pomáhají zajišťovat dětské akce. Dále děkuji i obecnímu úřadu v Ostřetíně za finanční a materiální podporu , Zemědělské společnosti v Ostřetíně, autoservisu Ostřetín, firmě NARKY – David Kysela, RZ Radost, okrsku č.12 za pomoc při organizaci závodu 19.10.2013, dále všem dalším sponzorům a všem, kteří nás podporují. 

Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví a štěstí

Martin Pištora

Plán práce na rok 2014

únor-odborné zkoušky mládeže

březen-hasičský ples ,sběr železa

duben-účast v lize mladých hasičů

květen-okresní kolo mladých hasičů

červen-setkání přípravek Břehy

srpen-posezení u hasičárny s akcí pro přípravku

říjen-závod požárnické všestrannosti

celoročně-účast družstva můžů v pohárových soutěží v požárním útoku ,účast na oslavách sborů ,zajištění schůzek mladých hasičů.