Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 12. 2006

Krizové situace

 

Poskytování informací – zákonná úprava

V případě vzniku mimořádné události získá občan informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva na Městském úřadě na základě:

 • § 21 odst. 3 zákona č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“
 • § 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

 

Varianty mimořádných událostí

1. Požár
2. Povodně
3. Dopravní nehody – hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy
4. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity
5. Sesuvy půdy a svahové pohyby
6. Úniky nebezpečných škodlivin, radioaktivní zamoření
7. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat
8. Terorismus, ozbrojené konflikty

Krizová situace
... mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo stav válečný (tj. „krizové stavy“).
Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek IZS.

Mimořádná událost
... škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

 

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Pro vyhlášení poplachu jsou používány ve městě elektronické sirény s možností spuštění signálů CO, PO a mluveného slova. A to centrálně či po jednotlivých sirénách dle místní potřeby.
Dále je obyvatelstvo varováno pomocí místního TV infokanálu a pomocí rozhlasového zařízení zásahových vozidel Policie ČR, Městské policie a hasičů.

Varovný signál

V ČR je jeden „varovný signál“ – kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Kromě „varovného signálu“ všeobecné výstrahy je ještě signál – Požární poplach, který se vyhlašuje za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Tvar signálu pro vyhlášení požárního poplachu je 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto a 25 vteřin zapnuto. Nebo akustické tóny ve znění „ HO – ŘÍ “ nepřetržitě po dobu trvání 1 minuty.

Poslech signálu „požární poplach“
Poslech signálu „všeobecná výstraha“

 

Evakuace a ukrytí obyvatelstva

Níže uvedené pokyny neplatí pro cvičné spuštění sirén (vždy je na to upozorněno před spuštěním) a pro vyhlášení požárního poplachu.

Když zazní siréna ukryjte se v nejbližší budově, pro bezpečnost zavřete okna a dveře. Informace o tom, co se stalo (proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo) se dozvíte z mluveného slova sirén, rozhlasu vozů Policie ČR, Městské policie a hasičů. Veškeré informace budou též zveřejněny v místním TV infokanálu.
Dále postupujte dle informací Vám sdělených.

Když bude nařízena evakuace

 • vezměte si nouzové zavazadlo a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor (přesuňte se do určeného shromaždiště, které bude včas zveřejněno). Respektujte nařízený způsob evakuace.
 • bude –li povoleno použití vlastních vozidel, snažte se vozidlo plně obsadit a řiďte se dopravními pokyny policie.

Nouzové zavazadlo by mělo obsahovat

 • štítek se jménem a adresou
 • osobní doklady, peníze, cennosti
 • osobní léky
 • základní trvanlivé potraviny na 3 dny (dobře zabalené) ,pitnou vodu, jídelní příbor a misku
 • toaletní a hygienické potřeby
 • náhradní oděv a obuv
 • předměty denní potřeby – nůž, bateriová svítilna(nebo sirky a svíčku), přikrývka

 

Obecné zásady chování při krizové situaci

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve záchranářům

Hasiči  150
Městská policie  156
Policie ČR  158
Záchranná služba první pomoci 155
Jednotná evropská linka tísňového volání 112
 • pokud uslyšíte sirénu (signál všeobecné výstrahy) vyhledejte úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům. Snažte se jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • řiďte se pokyny záchranných sil, nepodceňujte riziko vzniklé situace a nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • poskytněte úkryt potřebným
 • nejdříve chraňte život ,zdraví a pak majetek

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář